Søg om tilskud til hjemmeside

Ved afslutningen af sidste hjemmesideprojekt var det meningen, at de dengang tilmeldte beboerforeninger skulle have adgang til velfungerende hjemmesider i et system, der var nemt at vedligeholde.

Desværre nåede vi – af forskellige årsager – ikke i mål.

Derfor har LDR besluttet, at der nu igen kan ansøges om etablering af helt nye hjemmesider. Der kan ansøges om maksimalt 5.000 kr., som er det beløb hver forening har til rådighed i vedligeholdelsespuljen.

Foreninger med “strandede” hjemmesider kan for 1.800 kr. få etableret en ny hjemmeside. Dette tilbud er givet af Morsø Dataceneter.

Der er ikke krav om ansøgning via særligt skema, kun en faktura på udgifterne i forbindelse med etableringen af hjemmesiden, som sendes til kasserer Morten Lynggaard med anmodning om refusion af 1.800 kr. – alternativt udgifter på op til 5.000 kr. for en ny hjemmeside.

Der er den 4. juli 2019 udsendt information til alle foreningerne
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for LDR

Se udsendte information fra 4. juli 2019

Se udsendte information fra 4. juli 2019